AHCC Nedir?

AHCC (Active Hexose Correlated Compound/ Aktif Heksoz İlişkili Bileşik), azı basidiomycetes türlerinden ekstrakte edilen alfa-glukan temelli doğal bir maddedir ve shiitake içeren bir mantar sınıfına aittir.

Shiitake Güneydoğu Asya’da Kara orman mantarı ya da imparator mantarı olarak bilinen, İmparatorluk Japonyasında sadece imparatorlar tarafından Kullanılıp tüketilen bir mantar türüdür. AHCC’nin bir antioksidan görevi gördüğü bilinmektedir. AHCC’nin sağlık etkileri üzerine araştırmalar vardır. Laboratuvar, hayvan ve insan klinik araştırmaları AHCC`nin çeşitli sağlık yararları sağlayabileceğini değerlendirmektedir.

AHCC Nasıl Çalışır?

AHCC’nin nasıl çalıştığını bilmek için yeterli bilgi yok. Bu alanda çalışan araştırmacılar, bazı vücut fonksiyonlarının aktivitesini artırabileceğini düşünüyor. Bunun için araştırmacılar hücre, hayvan ve insan çalışmaları yapmıştır. Bir kaç çalışmada da probiyotik etkisinin olabileceği rapor edilmiştir.

AHCC’nin Faydaları Nelerdir?

AHCC’nin doğu tıbbında birçok sağlık sorununda yardımcı ürün olarak kullanıldığı bilinmektedir. AHCC’nin faydaları için bilimsel birçok makale olduğu gibi, Doğu tıbbının doğası gereği gelenek görenek şeklinde de kullanımı yerleşmiştir.

AHCC’yi Kimler Kullanabilir?

Hamileyseniz veya emziriyorsanız AHCC almanın güvenliği hakkında yeterli güvenilir bilgi yoktur. Güvenli tarafta kalın, hamile veya emziriyorsanız AHCC kullanmayın.

AHCC, otoimmün hastalıkları daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle Multipl skleroz, sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit (RA) veya diğerleri gibi otoimmün hastalıkları olan kişilere AHCC kullanmaları önerilmez.

AHCC İlaçlarla Etkileşir mi?

Karaciğer tarafından atılan ilaçlar (Sitokrom P450 2D6 (CYP2D6) substratları) AHCC ile etkileşebilir. Bazı ilaçlar karaciğer tarafından parçalanır ve atılır.

AHCC’nin karaciğer tarafından parçalanan bazı ilaçlarla birlikte alınması bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini azaltabilir. AHCC’yi almadan önce, karaciğer tarafından değiştirilen herhangi bir ilaç alıyorsanız, doktorunuz ile görüşün. Karaciğer tarafından değiştirilen bazı ilaçlar arasında amitriptilin , kodein, desipramin , flekainid, haloperidol , imipramin , metoprolol , ondansetron , paroksetin, risperidon, tramadol , venlafaksin gibi ilaçlar bulunur.

AHCC yine bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (İmmünsüpresanlar) ile etkileşime girebilir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyorsanız, AHCC almadan önce kesinlikle doktorunuz ile görüşünüz.

Bağışıklık sistemini azaltan bazı ilaçlar arasında azatioprin, basiliksimab , siklosporin, daclizumab , muromonab-CD3 , mikofenolat, takrolimus, sirolimus, prednizon , kortikosteroidler bulunur.

AHCC Hangi Dozda Kullanılmalı

Uygun AHCC dozu, kullanıcının yaşı, sağlığı ve diğer bazı koşullar gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından AHCC, 11 yaş üstü bireylerde günde 3 gr`a kadar kullanılması uygun görülmektedir.

Doğal ürünlerin her zaman mutlaka güvenli olmadığını ve dozajların önemli olabileceğini unutmayın. Ürün etiketleri ile ilgili talimatlara uyduğunuzdan emin olun ve kullanmadan önce eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

AHCC’nin Bilimsel Çalışmaları Var mıdır?

AHCC hakkında bir çok bilimsel çalışma vardır. Bu çalışmalara Google Akademik çalışmalar arama motoru üzerinden ulaşabilirsiniz. İlk yayınlar 1970`li yıllara ait olup, günümüzde Google Akademik`de AHCC anahtar kelimesi aradığınızda 4.110 araştırma, rapor ve yayına ulaşabilirsiniz (11.02.2021 tarihine göre).

Sağlık çalışanları için hazırlanmış AHCC Hakkında Seçilen Bilimsel Yayınlara sağlık çalışanı iseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Silver Shell AHCC Nedir?

Silver Shell markası ile Türkiye`de ürettiğimiz ürünümüze Silver Shell AHCC adını verdik. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden 12.10.2020 tarihinde 008725 onay numarası ile onayımızı aldık ve satışa sunduk.

Ürünümüz sadece onaylı tedarikçilerimiz tarafından satılmaktadır. Onaylı tedarikçilerimize ulaşabilmek için satış noktalarımızı gözden geçirebilirsiniz. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminden onay numarası ile kontrol edebilirsiniz.